PRAVILA KUĆE

Sigurna Zona je socijalna mreža posvećena zaštiti naših prava kao potrošača i korisnika interneta. Sadržaj Zone baziran je na preporukama korisnika.
Mi pojedinačno kreiramo sopstvene zone interesovanja, preporučujemo sadržaj na osnovu svog iskustva i na taj način postajemo tvorci zajedničke Zone.
Cilj Zone je da ti pruži relevantnu informaciju o mestima, uslugama, događajima, firmama, sajtovima . . . koje nisi bio(la) u prilici da lično upoznaš, ali zato neko drugi jeste! Odlično, posluži se tuđim iskustvom, zato smo tu, to nam je svrha!
Za uzvrat od tebe se očekuje da preporukama oblikuješ svoju zonu i ponudiš svoja iskustva drugima, kao korisnu informaciju.
Svi za jednog jedan za sve!
Ukoliko ti se posebno dopadaju preporuke nekih od korisnika, ti se poveži sa njima ili njihovim zonama pojedinačno i na taj način oblikovaćeš sopstvenu zonu, a ovaj sadržaj postaće ti vidljiviji. Tako se Zona prilagođava tvojim ličnim afinitetima i interesovanjima.

Učinimo da Sigurna Zona  postane kreativno i pozitivno mesto za sve nas gde možemo: 1. ostavljati preporuke stvari koje volimo; 2.pretraživati, dodavati, saznavati podatke i informacije , 3. promovisati svoje poslovne aktivnosti.
Molimo - budite dobar korisnik  te pročitajte i poštujte Pravila kuće.

SAGLASNOST

*Ukoliko želiš da nas posetiš znaj da si u obavezi da pročitaš naša Pravila kuće, jer samim: registrovanjem, pretraživanjem, unošenjem, deljenjem ili na bilo koji drugi način korišćenjem SZ shvatićemo kao da si već  prihvatio Pravila kuće i dobro razumeo svoju ulogu i šta se od tebe očekuje.
**Samim pristupanjem i upotrebom SZ saglasan si i da možemo vršiti obradu ličnih podataka a u skladu sa našim Pravilima kuće  time što si štiklirao obaveznu potvrdu prilikom registracije.
***Saglasan si da nas obavestiš bez odlaganja o bilo kakvom neautorizovanom korišćenju tvog profila.

KO JE KO

* Uloge
„Mi“ kao Sigurna Zona zasnivamo pravni, poslovni ali i drugarski odnos sa našim učesnicima.
„Ti“ kao Učesnik si  individua koja pristupa i učestvuje u  našim internet preporukama bezobzira na to da li si prethodno registrovan ili ne.
** Zona
Zona ” podrazumeva tekst, slike, fotografije, audio, video, lokacijske podatke, i sve druge forme podataka ili komunikacije.
Zona internet strana“ podrazumeva sve sadržaje učinjene dostupnim u vezi sa uslugama Zone i obuhvata:
Tvoja Zona“ podrazumeva sadržaj koji Ti unosiš, deliš kao što su preporuke, komentari, pozivi, prijave, poruke ili informacije koje javno prikazuješ ili prikazuješ u okviru svog naloga.
Zajednička Zona “ podrazumeva skup svih zona  koje učesnici  unose, prikazuju, dele preko ili u vezi sa uslugama SZ.
Sigurna Zona “ podrazumeva preporuke i dr sadržaje  koji mi osmislimo i učinimo dostupnim a u vezi sa uslugama sajta.
Poslovna Zona“ podrazumeva komercijalni sadržaj koji objavljuju pravna lica u cilju predstavljanje svog poslovanja kao i prodaje robe/usluge koja spada u okvir redovnog poslovanja firme, organizacije, udruženja

IZMENE PRAVILA KUĆE

Sigurna Zona zadržava pravo da povremeno izmeni, doda nova Pravila kuće. Pri svakoj promeni dužni smo da te obavestiti na taj način što ćemo izmene postaviti na internet stranici SZ. Na vrhu ove stranice objavićemo datum poslednje izmene. Savetujemo te da ovu stranu redovno  posećuješ, zato što je svaka buduća izmena ovog dokumenta za tebe pravno obavezujuća i označava tvoj pristanak na izvršene izmene/dopune.

Rad i sadržaj SZ može u bilo kom momentu biti izmenjen, preuređen, prekinut privremeno ili trajno. Napominjemo da usled slučaja ili više sile sajt može biti van naše kontrole te ne garantujemo stalni, neprekidni ili osigurani pristup.

KO MOŽE BITI UČESNIK

Sigurna Zona dozvoljava pristup učešće  svim punoletnim, pravno i poslovno sposobnim licima, osim onim licima kojima je prethodno zabranjen pristup i korišćenje usluga.

Napominjemo da učestvuješ isključivo na svoju odgovornost i rizik te da možeš biti izložen Zoni preporuka I dr informacija  uvredljivog, netačanog, optužujućeg, nepristojno ili na drugi način neprikladanog sadržaja…koji može lako izmaći našoj kontroli jer usluge mogu pasti pod uticaj mnogih faktora van naše kontrole.

Učesnici  mogu upotrebiti SZ za nekomercijalne aktivnosti kako anonimno tako i kao Registrovani učesnici. Svakoj komercijalnoj aktivnosti mora predhoditi saglasnost SZ? Za korišćenje Usluga u komercijalne svrhe u obavezi ste da predhodno date punomoćije za zastupanje.

TVOJE PRAVO

Da kreiraš svoju “Zonu” :

Kako bi koristio neke od usluga SZ potrebno je da otvoriš svoj “Zona” profil.
Predviđena su dva tipa profila:
Lična zona“ koristiš  za promociju sebe i svojih interesovanja i preporuka. Želimo da stvorimo sredinu gde su iskrenost i istina vrednosti koje se cene te od tebe tražimo da tvoja Zona  bude kreirana potpunim, istinitim i preciznim ličnim podacima. Samim tim, zabranjeno je lažno predstavljanje, uzimanje tuđeg identiteta, kreiranje ili upotreba profila za bilo koga drugog, dostavljanje tudje e-mail adrese  i svaka druga zloupotreba ili netačno predstavljanje.
Poslovn zona “ se isključivo koristi za predstavljanje svog  poslovanja kao i prodaju robe/usluge koja spada u okviru redovnog poslovanja firme, organizacije, udruženja. Poslovni profil  možeš voditi sam  ili možeš ovlastiti da neko drugi to radi u tvoj ime i za tvoj račun. Ako otvarate nalog u ime kompanije, firme, preduzeća, udruženja, nevladine organizacije i dr sličnih formi pravnih lica potrebno je da budete ovlašćeni zastupnik  tog pravnog lica.

** da koristite određene sadržaje Sigurne Zone izmeđuostalog i naše usluge:
 
1.newsletter koja vam omogućava prijem određenih dodatnih informacija.

2.Ankete, pokloni

SZ nije organizator nikakvih nagradnih igara niti igara na sreću! SZ preko svojih internet strana može organizovati samo nagradne ankete, u kojima darodavac vrši izbor dobitnika, a u cilju testiranja kvaliteta od strane krajnjih korisnika – kupca.
Učešće u anketi SZ, može korisnicima doneti materijalnu ili nematerijalnu nagradu samo pod jasnim, unapred određenim uslovima konkursa.
Jedan učesnik SZ može da bude dobitnik najviše tri puta u toku jednog kalendarskog meseca.
SZ na svojim serverima čuva podatke (dokaze) o učesnicima Ankete.

***Privatnost podataka:

* Zaštita
SZ štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. SZ je u obavezi da u dobroj nameri koristi podatke dobijene od učesnika tokom korišćenja Zone, a ujedno i da privatne podatke neće distribuirati, prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu Učesnika. Navedeno se ne odnosi na otkrivanje podataka u skladu sa zakonskim propisima po nalogu državnih organa i sl. u kom slučaju SZ će postupiti u skladu sa zakonskim propisima.
** Prikupljanje podataka
SZ može prikupljati podatke u skladu sa zakonom i to podatke koji se odnose na Učesnike dobijene tokom korišćenja Zone, podaci o računaru i podaci o Internet provajderu  ili podatke koje je Učesnik sam uneo prilikom registracije. Ovi podaci će se koristiti za svrhu poboljšanja Zona sadržaja, servisa i sl. na osnovu čega se npr. može zaključiti koje su Preporuke najpopularnije među kojom populacijom i sl. Prikupljene podatke, poput e-mail adrese, imena i prezimena, i sl. SZ neće prodavati, distribuirati ili na bilo koji način zloupotrebiti tajnost istih, osim demografskih podataka za grupu korisnika bez odavanja privatnih podataka, a u skladu sa zakonskim propisima. SZ je u obavezi da čuva tajnost podataka i privatnost Korisnika, osim u slučaju teškog kršenja Uslova ili nezakonitih aktivnosti Korisnika, pri čemu će se postupiti u skladu sa zakonskim propisima.

***Prijava:

Ukoliko na sajtu primetiš zloupotrebu ili neprikladan sadržaj, prijavi ga klikom na odgovarajuće polje ("Prijavi") i pomozi da Zonu održimo čistom... ovako nastaje Siva Zona, čija funkcija je da nas upozori na opasnosti neodgovornih privrednika, agresivnog marketinga i sl.

TVOJA ODGOVORNOST

*Na sebe preuzimaš odgovornost:
-održavanje u tajnosti svoju šifre za pristup tvom profilu;
- za sve aktivnosti koje se dogode u vezi sa tvojim profilom, odnosno naša odgovornost je u celosti isključena prema tebi, ostalim Učesnicima i/ili trećim licima u vezi sa tvojim sadržajem, uključujući i odgovornost ukoliko se neko pouzda u kvalitet, tačnost informacija koju iznosiš u svom sadržaju, kao i za informacije/podatke iznete u tvom sadržaju na osnovu kojih možeš biti lično identifikovan ili druga lica.
Na nama je samo da te uputimo da je strogo  zabranjeno da ono što ti sam kreiraš i objavljuješ na Sigurnoj Zoni bude lažno, pogrešno, neprovereno, protivano, zasnovano  na “pričama”, ugrožava/krši prava deteta, ugrožava/krši bilo koje pravo drugih lica, drugih Učesnika, naša prava, uključujući ali neograničavajući se na lična prava, pravo na privatnost, autorska i srodna prava, žig, patent, know-how, poslovnu tajnu, ugrožava/krši moralne i etičke standarde, predstavlja i/ili podržava direktno ili indirektno govor mržnje, rasizam, pornografiju, vulgarnost, poziva i/ili podržava na nasilje, sadrži lične podatke drugih lica uključujući i telefonske brojeve, e-mail adrese, reklamira poslovne aktivnosti drugih lica, na bilo koji način eksploatiše, ugrožava i/ili na drugi način šteti maloletna lica, krši i/ili propagira kršenje bilo kog zakona i/ili prava koje potiče iz bilo kog izvora.
Mi nemamo obavezu da kontrolišemo i nismo odgovorni za kvalitet, istinitost, tačnost, stepen pouzadnosti tvoje Zone   kao i Zone koji drugi Učesnici kreiraju na SZ.


Odgovorni ste i obavezujete se da naknadite štetu, refundirate sve izdatke SZ, sa nama povezanih lica kao  radno angažovanim licima, agentima, i predstavnicima svakog od njih, nastale na osnovu zahteva bilo kog Učesnika i/ili trećeg lica u vezi sa:
* Tvojim korišćenjem SZ u skladu sa Pravilima kuće ,
** Tvojim, ili od strane lica koje koristi tvoj profil, ugrožavanjem ili povredom autorskih prava, prava intelektualne svojine, ili bilo kog drugog prava bilo kog lica. Samim tim zadržavamo pravo  da tvoj trošak preduzme odbranu u bilo kom postupku na osnovu koga si obavezni da nas obeštetite, i obavezan si da sarađuješ sa nama po pitanju te odbrane.

Mi poštujemo zakon o autorskim pravima kao i zakom o intelektualnoj svojini te u skladu sa Pravilima kuće očekujemo da i naši učesnici vode računa o tome.

Za više informacija i bolje upoznavanje sa materijom preporučujemo da pročitate sadržaje sa postavljenih linkova:

Zakon o autorskom i srodnim pravima (pdf)
Zakon o zaštiti potrošača (pdf)

NAŠE PRAVO

Da koristimo tvoj sadržaj

Prihvatanjem ovih Uslova upotrebe neopozivo si saglasan da :

* da imamo pravo/licencu da bez bilo kakve naknade prema tebi i/ili bilo kom trećem licu, neograničeno – vremenski, prostorno i predmetno, bez ekskluziviteta, na svetskom nivou, koristimo tvoj sadržaj na različite načine, koje pravo možemo da prenosimo na druga lica,
Pod “korišćenjem” sadržaja podrazumeva se bilo koja upotreba istog u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe, uključujući ali neograničavajući se na kopiranje, javno saopštavanje ili prikazivanje, distribuiranje, menjanje, prevođenje, i kreiranje izvedenih dela tvog sadržaja
**da drugi Učesnici  SZ  i/ili Drugi mediji imaju pravo pristupa tvom sadržaju u vezi sa korišćenjem SZ  Preporuka
*** da se odričete svih potraživanaj prema SZ i sa nama povezanim licima, i/ili Učesnika  i/ili Drugim medijima u vezi sa svim imovinskim i/ili moralnim pravima u vezi sa svojim sadržajem,.

Izmena profila

Nemamo obavezu da objavimo Tvoju Zonu .. Zadržavamo pravo da prema našoj diskrecionoj odluci, bez odgovornosti prema tebi, drugim Učesnicima i/ili trećim licima, uklonimo, izmenimo, ili ponovo postavimo Tvoju Zonu , u bilo kom trenutku, prema našoj sopstvenoj diskrecionoj odluci i bez prethodnog obaveštavanja Učesnika. Nemamo obavezu da zadržavamo i/ili da  obezbeđujemo kopije tvog sadržaja. Poverljivost u odnosu na tvoj sadržaj je isključena.

Brisanje profil:

*** Imamo pravo da “obrišemo” Tvoj Zona  profil , da suspendujemo korišćenje SZ , i/ili da zabranimo u celosti korišćenje SZ, u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, bez obzira da li postoji razlog dakle prema našoj diskrecionoj oceni, uključujući ali neograničavajući se na slučaj kada prekršite Pravila kuće  bez obaveze da te unapred o tome obavestimo.. Korisnik kome smo obrisali registraciju sa ili bez razloga, nema usled toga nikakva potraživanja i/ili ostala prava prema nama.

Vlasništvo

U odnosu između SZ i tebe, ti si vlasnik svog sadržaja.
Mi isključivo posedujemo SZ sadržaj, uključujući ali neograničavajući se na vizuelni interfejs, interaktivne funkcije, grafike, dizajn, kompilacije, računarski kod, proizvode, softver, ukupan pregled ocene korisnika, kao i sve ostale elemente  isključujući tvoj sadržaj, Sadržaj učesnika  i Sadržaj treće strane. Isključivo mi posedujemo sva autorska prava, žig, know-how i druga prava intelektualne svojine, kao i druga imovinska prava u svetu (u daljem tekstu “Prava intelektualne svojine”) u vezi sa sadržajem SZ-e, te nemate prava da menjate, reprodukujete, distribuirate, aranžirate, kreirate izvedena dela ili adaptacije, javno prikazujete ili na bilo koji način koristite bilo koji od sadržaja SZ u celini ili delimično, osim ukoliko imate naše izričito ovlašćenje dato u pisanoj formi.


NAŠA ODGOVORNOST

Nismo odgovorni za:

*SZ Preporuke su  dostupne “kakve jesu”. SZ-u  koristiš isključivo po sopstvenoj odluci i proceni, i isključivo na sopstvenu odgovornost.
** SZ i sa nama povezana lica  nisu odgovorni za štetu prouzrokovanu Učesnicima i/ili trećim licima ponašanjem nekog drugog Učesnika i/ili trećeg lica, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom Zone.
*** SZ i sa njim Povezana lica nisu odgovorni i ne daju nikakve garancije za tačnost, pouzdanost, ažurnost, adekvatnost bilo koje Zone. Samim tim SZ i sa njim Povezana lica nisu odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu, uključujući ali neograničavajući se na stvarnu štetu, izgubljenu dobit, indirektnu štetu…. koja može nastati ukoliko se ti i/ili treće lice pouzda u kvalitet, tačnost, pouzdanost bilo koje Zone.
. Mi nemamo obavezu da proveravamo istinitost Zone preporuka!
**** Mi koristimo internet za prenos podataka. Nažalost ne postoji 100% garancija za prenos podataka putem interneta. Svaka naša odgovornost za bilo koji gubitak, štetu Učesnika i/ili bilo kog trećeg lica nastalu usled korišćenja interneta u vezi sa SZ je isključena..
***** SZ nije obavezan da proverava niti da na bilo koji način kontroliše ponašanje Učesnika kada je u pitanju upotreba SZ.

WEB TREĆIH LICA

SZ može da sadrži linkove ka drugim web stranicama ili aplikacijama (u daljem tekstu “WEB Trećih lica”). Mi ne kontrolišemo, ne sponzorišemo i ne podržavamo WEB Trećih lica. Isključena je svaka naša odgovornost za dostupnost, sadržaj, tačnost, ažurnost, adekvatnost, sigurnost WEB-a Trećih lica. ti koristite WEB Trećih lica isključivo na sopstveni rizik. WEB Trećih lica može sadržati Uslove korišćenja koji se razlikuju od naših Pravila kuće. Molimo Vas ukoliko pristupate WEB-u Trećih lica pažljivo pročitajte Uslove korišćenja i Politiku privatnosti istih.

Odgovorni smo za:

**** SZ je odgovoran samo za direktnu štetu koju nekom licu prouzrokuje namernom radnjom ili grubom nepažnjom.

NE ŽELIŠ VIŠE DA UČESTVUJEŠ

Ukoliko više ne želiš da učestvuješ u kreiranju SZ  možeš u svakom momentu prekinuti svoj profil.
**. Neopozivo ste saglasni da ukoliko Tvoja Zona  “obrisan” iz bilo kog razloga, zadržavamo pravo da bez bilo kakve naknade prema tebi i/ili trećem licu i bez ograničenja-prostorno, vremenski i predmetno nastavimo objavljivanje i korišćenje tvog sadržaja u skladu sa ovim Pravilima kuće . Imajući u vidu prethodno navedeno takav Sadržaj imamo pravo da objavljujemo i koristimo, sa naznakom “Brisani učesnik” dakle bez objave tvog imena (i fotografije ukoliko ste je uneli prilikom registracije na SZ) pod kojim ste bili registrovani na SZ.


MERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST SUDA

Merodavno pravo za sve sporove nastale između tebe  i SZ jeste pravo Republike Srbije. Za sve sporove mesno je nadležan stvarno nadležan sud u Beogradu, Republika Srbija.

Kontakt